Traversutbildning

Traversutbildning i Jönköping och Värnamo

Tunga och säkra lyft kräver traversutbildning. Traversutbildning i Jönköping eller Värnamo av Håkans Truckutbildning ger era anställda kunskapen att hantera lyftanordningar på ett säkert och riskmedvetet sätt.

Oavsett typ av lyftanordningar eller lyftredskap som era anställda har hand om är kunskap om säkert och olycksförebyggande användande effektivt sätt att undvika olyckor. Kran- och traversutbildningar ger kursdeltagare de teoretiska och praktiska kunskaper som behövs för att tryggt och säkert sköta arbetsuppgifterna på arbetsplatsen.

Traversutbildningen lär kursdeltagarna hur man hanterar allt från en liten telfer till en stor travers samt kunskap om de vanligaste tillbuden och olyckorna för att kunna arbeta förebyggande på arbetsplatsen. Utbildningen är på halv- eller heldag beroende på vilken maskintyp som finns på företaget. Kursen innehåller både teoretiskt och praktiskt prov.

Kursupplägg travers- och kranutbildning

  • Krantyper
  • Kranko​nstruktion
  • Lyftredskap
  • Lastkoppling
  • Säker användning
  • Upptäck riskerna
  • Underhåll och kontroll
  • Standarder & föreskrifter
  • Teoretiskt prov
  • Praktiska övningar och prov

Vår traversutbildning följer SS-ISO 9926-1, och vänder sig till alla som använder någon form av lyftanordning.

Kursstart: efter överenskommelse.

​Teori: Lärarledd

Praktisk körning: Utförs på det egna företaget.

Vad säger lagen?
Krav på denna utbildning ställs i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS:2006:6.

Utdrag från § 29 i denna föreskrift:
”En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda lyftanordningar eller lyftredskap skall ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen.”

Repetitionsutbildning
Även inom travers och kran, rekommenderar vi repetition i någon form efter ca 5 år. Upplägget omfattar 3 timmar teori med grupp om max 10-15 st deltagare.

Pris för traversutbildning

2500 kr/deltagare exkl. moms

Företagsförlagd utbildning – Kontakta oss för offert.

Travarsutbildning Jönköping/Värnamo