Hjullastarutbildning

Hjullastarutbildning i Jönköping och Värnamo

Vår hjullastarutbildning i Jönköping & Värnamo ger dig behörighet att köra C2-truck, hjullastare i Industriell hantering med pallgafflar, ej skopa.

Syftet med vår utbildningen är att deltagaren skall kunna på ett säkert sätt framföra och arbeta med hjullastare på ett säkert och miljömedvetet sätt. Denna utbildning ger dig behörighet att lasta, bära och lossa gods med hjullastare utrustad med pallgafflar eller annat lyftaggregat med liknande funktion på plana och hårdgjorda underlag. (dock ej skopa, då den inte räknas som lyftaggregat).

För att kunna genomgå vår hjullastarutbildning behöver du sedan tidigare ett Truckkort typ A+B.

Saknas AB-behörighet kan du göra en utbildning genom oss innan kursen för att få rätt behörighet. För att få C-truckkort bör du vara 18 år.

Kursinnehåll

Hjullastarutbildningen / kursen innehåller:

ᵒ Kursorientering
ᵒ Redskap
ᵒ Hjullastarens konstruktion
ᵒ Daglig tillsyn
ᵒ Hjullastarens arbetssätt
ᵒ Materialhantering
ᵒ Trafik och säkerhet
ᵒ Arbetarskydd
ᵒ Slutprov
ᵒ Praktisk körning, körteknik

Kursens övergripande syfte är att utbilda deltagaren till en säker och riskmedveten hjullastarförare. Efter avslutad utbildning med godkända resultat erhålls ett certifikat som ger behörighet att köra C2-truck, hjullastare i Industriell hantering med pallgafflar, ej skopa. Uppfyller kraven i arbetsmiljölagen samt arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Kursen vänder sig till alla som i sitt arbete kommer i kontakt med hjullastare såsom förare, arbetsledare, platschefer samt personer som i sitt arbete behöver kunskap och de arbetsmiljömässiga regler som gäller kring dessa.

Kursupplägg truckutbildning C

​Teori: 8 timmar. Lärarledd eller självstudie.

Praktisk körning: Utförs hos oss eller på det egna företaget.

​Utbildningen genomförs enligt gällande läroplan TLP 10.

Plats: Jönköping & Värnamo

Kursstart: Efter överenskommelse.

Frågor om hjullastarutbildning

Har du några frågor eller funderingar kring vår hjullastarutbildning så tveka inte att kontakta oss.
Telefon: 0703 – 46 15 04 eller e-post: info@hakanstruckutbildning.se

Hjullastarutbildning c-truck