Brandfarliga Arbeten

Brandfarliga Arbeten är en modern utbildning som motsvarar Brandskyddsföreningens kurs “Heta arbeten”. Utbildningen finns i Jönköping men vi utför även företagsförlagd utbildning runt om i Sverige.

Brandfarliga Arbeten kursinformation

Brandfarliga Arbeten är en modern utbildning för alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå.

Utbildning som är framtagen av SVEBRA och Sveriges Byggindustrier och uppfyller försäkringsbolagens krav. Utbildningen motsvarar Brandskyddsföreningens kurs “Heta arbeten”.

Utbildningen Brandfarliga Arbeten genomförs på svenska om inget annat är överenskommet och deltagaren måste kunna språket i tal och skrift.

Alla arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning eller gnistor, till exempel svetsning, lödning, torkning, ska utföras brandsäkert. De som utför tillfälliga arbeten med risk för brand måste genomgå en utbildning som Brandfarliga eller Heta Arbeten för att få det tillstånd som krävs.

Kursinnehåll

 • Lagstiftning och försäkringar
 • Brandkunskap
 • Förebyggande brandsäkerhet
 • Riskhantering
 • Säkerhetsregler
 • Tillståndsansvarig
 • Övningsuppgifter
 • Praktisk släckövning
 • Certifieringstest

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som tillståndsansvarig, du som utför eller är brandvakt vid Brandfarliga Arbeten.

Behörighetsutbildning

 • Kräver ID-kontroll
 • Krav på fullständigt personnummer för utfärdande av utbildningsbevis
 • Kompetensöverföring till ID06 sker genom SVEBRA om samtycke lämnats
 • Giltighetstid 5 år
 • Persondata för denna utbildning sparas endast under 10 år från godkännandedatum

Utbildningens mål

 • Certifikat som uppfyller försäkringsbolagens krav på ”Heta Arbeten”
 • Kunskaper i brandkunskap, riskhantering och säkerhetsregler
 • Kunskaper i brandsäkert utförande

Pris för Brandfarliga Arbeten kurs

Endast företagsbokningar

Pris: 2 500 kr exkl. moms

Kontakta oss för bokning och mer information
0703 – 46 15 04 | info@hakanstruckutbildning.se

Brandfarliga Arbeten i Jönköping & andra städer

Brandfarliga Arbeten finns i Jönköping men vi utför även företagsförlagd utbildning runt om i andra städer. Kontakta oss om ni vill att våra utbildarna skall komma ut till ert företag och hålla utbildningen där.