Fallskyddsutbildning

Boka nu

Fallskyddsutbildning i Jönköping & Värnamo

På vår fallskyddsutbildning i Jönköping eller Värnamo lär du dig allt du behöver veta om personligt fallskydd. När den skall användas och hur den skall användas. Utbildningen börjar med teori och avslutas med praktik där du får öva på firning och räddning av annan person. Syftet med utbildningen i fallskydd är att öka medvetenheten hos deltagaren och säkerställa en trygg arbetsmiljö.

På Håkans Truckutbildning ABs fallskyddstutbildning får du både teoretisk och praktisk kunskap.  Efter avslutad utbildning har deltagaren fått bättre kunskap om användandet av personlig fallskyddsutrustning och en ökad medvetenhet för att förebygga fallskador och fallrisker. Deltagarna kommer känna sig trygga och besitta de kunskaper som behövs för att uträtta ett fullgott arbete.

Kurslängd: 3 timmar
Pris: 1300 kr exkl moms/deltagare

Företagsförlagd utbildning – kontakta oss för offert

Fallskydsutbildning Jönköping