Ansvarsutbildning

Ansvarsutbildning i Jönköping och Värnamo

Det är arbetsgivarens ansvar att tjänstemän och arbetsledare har de kunskaper som behövs och vet vad som måste iakttas för att säkerställa riskfri användning av diverse utrustning. Ett faktum som alla inte är medvetna om.

Ansvarsutbildningens syfte är att visa på det stora ansvar som vilar på den arbetsledande personalen och att anvisa praktiska vägar för att leva upp till de krav som lagstiftningen ställer. Du bör ha kunskap om risksituationer, veta hur du förebygger olyckor och vad som händer vid en eventuell olycka.

Ansvarsutbildningen ger dig god kännedom om de lagar och bestämmelser som finns kring säkerhet och ansvar på en arbetsplats. Du får veta vem som ansvarar för vad och hur du ska göra för att uppfylla dina skyldigheter samt hur du ökar också din förmåga att förebygga olyckor.

Utbildningen är främst tänkt för arbetsledare, chefer, skyddsombud och andra i ansvarsposition.

Arbetsledaransvar enligt AFS 2006:5
”Den som leder och övervakar arbetet med truckar skall ha den kunskap, information och erfarenhet som krävs för att arbetet skall kunna utföras säkert.”

Pris för ansvarsutbildning: 2500 kr exkl. moms

Endast företagsbokningar.

ansvarsutbildning i Jönköping